Acoustic

Nechte hluk za okny

Správně navržená skla opatřená protihlukovou fólií dokáží odstínit venkovní hluk až do výše 52 dB.

I když dominantní část obálky domu tvoří stěny, na komfort bydlení má velký vliv také zasklení oken. Správná volba zasklení je klíčová nejen pro akustický komfort v domě, ale i pro vaše zdraví. Bydlíte přímo u silnice nebo vás trápí jiný zdroj hluku v okolí? Skla IZOS skvěle izolují hluk samy o sobě, ale jejich vlastnosti můžete ještě zvýšit přidáním protihlukové fólie. V oblasti akustiky nabízí společnost HELUZ IZOS jedny z nejširších možností na trhu a zároveň ucelená řada akusticky izilačních skel byla certifikována v ITC.

Ověřená databáze akustických vlastností

Míru zvukové izolace izolačního skla lze získat buď z generických dat z technických norem, nebo pomocí výpočtů. Tyto metody však mohou vykazovat větší rozptyl hodnot a nižší přesnost. Přesnější je fyzické měření akustických parametrů na zkušebním vzorku izolačního skla, což je metoda, kterou upřednostňuje HELUZ IZOS. Díky tomu má společnost k dispozici velmi přesné výsledky zvukové izolace pro různé typy izolačních skel. Databáze zahrnuje skla od základních dvojskel a trojskel s neprůzvučností od 31 dB až po vysoce akusticky účinná skla s neprůzvučností až 45 dB. Tato databáze se neustále rozšiřuje, aby HELUZ IZOS mohl nabídnout kvalitní informace výrobcům oken, projektantům a stavebním firmám pro řešení různých požadavků. Ucelená řada akustických izolačních skel byla certifikována v ITC.

Vnímání hlukové zátěže

Hluková zátěž z vnějšího prostředí nás obklopuje téměř všude. Ve městech se často setkáváme s hlukem z dopravy, zatímco v klidnějších lokalitách nás může rušit například práce na zahradě nebo hluk od zvířat. Domy u méně frekventovaných silnic mohou trápit krátkodobé zvýšení intenzity dopravy nebo průjezd těžkého automobilu. I nízká hladina hluku může při dlouhodobém působení vést k poškození zdraví. „Bavíme se o hodnotách kolem 55 dB a více. Pokud chceme vést nerušený rozhovor s hlasitostí kolem 50 dB, měl by maximální akustický tlak okolí dosahovat hodnoty 35 dB. Pro dobrý odpočinek by měla být hladina hluku ve vnitřním prostoru maximálně do 40 dB, a v době spánku dokonce jen 30 dB. Pro citlivější jedince to mohou být i nižší hodnoty,“ vysvětluje Ing. Pavel Heinrich, odborný konzultant společnosti HELUZ IZOS.

Posuzování akustického komfortu v budovách je významným aspektem jejich návrhu. Hluk má prokazatelně negativní dopady na zdraví, takže je důležité dodržovat zákonné regulace. Základem je Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., které stanovují limity pro ochranu před hlukem a jak se měřením prokazuje splnění těchto požadavků. Pro návrh obvodového pláště budov je třeba respektovat normu ČSN 73 0532, která stanovuje požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště (včetně oken) podle hlukové zátěže. Při povolování staveb je třeba předložit podklady pro závazné stanovisko Krajské hygienické stanice.

Individuální řešení vašich potřeb

Platí obecné pravidlo, že zvukovou izolaci obvodové konstrukce určuje nejslabší prvek, kterým je obvykle okno, protože stěny mají zpravidla výrazně lepší neprůzvučnost. Čím je okno větší, tím vyšší jsou nároky na jeho zvukovou izolaci. Při určitém poměru okna a plné stěny obvodové konstrukce odpovídá míra zvukové izolace vlastnostem zasklení okna. Proto je velmi důležité vybrat správné izolační sklo pro každé okno v domě. Je otázkou, zda chceme splnit pouze legislativní minimum, nebo si chceme dopřát větší akustický komfort. Pokud zvolíme nevhodné izolační sklo do oken, může být jeho náprava velmi nákladná. V praxi to může znamenat výměnu zasklení nebo celých oken.

Pro představu, vzduchová neprůzvučnost (Rw) zděných obvodových konstrukcí se většinou pohybuje mezi 45 a 50 dB, například zdivo z cihel HELUZ UNI vykazuje hodnotu Rw 49 dB. Výsledkem vývoje produktů HELUZ IZOS je široké portfolio zvukově izolačního zasklení. Například izolační trojsklo IZOS Shadow Acoustic s tabulemi skla 8, 4 a 4 mm splňuje požadavek na neprůzvučnost 40 dB, zároveň vykazuje skvělou hodnotu součinitele prostupu tepla Ug = 0,5 W/m²K. Využití skleněných tabulí o tloušťce 8 mm, 6 mm a bezpečnostního skla VSG 44.2 pak zajišťuje v případě zasklení IZOS Shadow Protect Acoustic vzduchovou neprůzvučnost až 45 dB, což je o 1 až 4 dB lepší než u konkurenčních výrobků. Konkrétní řešení vždy vychází z individuálních potřeb a požadavků klienta, který se značkou HELUZ IZOS získává unikátní izolační zasklení kombinující několik výhod v jednom.

Chcete se dozvědět více, podívejte se na video ZDE.

 Jaký hluk najdeme v našem okolí:

Mírný déšť: Hluk z mírného deště obvykle dosahuje hladiny okolo 30-40 dB. Tento zvuk může působit spíše uklidňující než rušivě.

Větrná elektrárna: Hluk z větrné elektrárny se obvykle pohybuje v rozmezí 45-55 dB ve vzdálenosti 400 metrů. Hluk klesá s rostoucí vzdáleností.

Pěší zóna: Pěší zóny jsou obvykle méně hlučné, hluk se může pohybovat 50-60 dB, ale v případě davů nebo pouličních vystoupení může být hlasitější.

Štěkot psa: Hluk ze štěkání psa může dosahovat 60-90 dB v závislosti na velikosti a blízkosti psa.

Tramvaj: Hluk z tramvaje může dosahovat 70-90 dB v závislosti na typu tramvaje, stavu kolejí a rychlosti jízdy.

Hlučná ulice: Hluk na velmi frekventovaných silnicích může být v rozmezí 70-85 dB, závisí na hustotě dopravy a rychlosti vozidel.

Školka (dětské hřiště): Hluk z dětských hřišť nebo školek může dosahovat 70-80 dB během aktivní hry dětí.

Autobus: Hluk z autobusu může být v rozmezí 80-90 dB zblízka, zejména při startu nebo zastavování.

Sekačka na trávu: Hluk ze sekačky se obvykle pohybuje v rozmezí 80-100 dB zblízka.

Kamion: Hluk z kamionů může přesahovat 85 dB, zejména při akceleraci nebo načítání a vykládání zboží.

Hlasitá hudba: Závisí na typu a nastavení zvukového zařízení, ale hladiny mohou snadno přesáhnout 85-100 dB na koncertech nebo v klubech.

Letiště: Hluk z letiště, včetně startujících a přistávajících letadel, se může pohybovat v rozmezí 80-110 dB v závislosti na typu letadla a vzdálenosti.

Ohňostroj: Hluk z ohňostroje může snadno dosáhnout 140-160 dB ve velmi krátkých vrcholích při explozi, což je dostatečně hlasité na to, aby způsobilo okamžité poškození sluchu, pokud jste příliš blízko. Vzdálenější pozorovatelé zažijí nižší hladiny hluku, ale stále může jít o velmi hlasité události.

Expozice hladinám hluku nad 85 dB po dlouhou dobu může vést k poškození sluchu. Hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na mnoha faktorech.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies